Συνδέστε την εταιρική σας κάρτα Enter Bonus Business American Express® ή Gold Enter Bonus Business με το My Alpha POS και δώστε Bonus στην επιχείρησή σας!

Απλά συμπληρώστε στο σχετικό πεδίο το Α.Φ.Μ. της επιχείρησής σας
και τα 4 τελευταία ψηφία της εταιρικής κάρτας στελέχους.

:
: